Gepubliceerd 22-01-2013 11:08 WO II (2) - de eerste vijf dagen

  • Datering van de gebeurtenis: Van 10 tot 15 mei 1940


Vervolg over het begin van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940.
Op woensdag 15 mei 1940 was in de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant' het volgende te lezen.

Onze stad heeft vanaf het begin van den oorlog in Nederland angstige uren beleefd, daar reeds op de eersten dag, Vrijdag n.l. 10 Mei, Duitsche vliegtuigen boven onze stad verschenen en des middags van dienzelfden dag de eerste bommen op strategische punten gericht werden.

Vooral zaterdag heeft het er tot en met de nacht op zondag geweldig gespannen en wel speciaal aan den westelijken kant van de stad. Hier en op verscheidene andere punten der stad werd door de explosies belangrijke schade aangericht.

Jammer genoeg zijn hierbij ook onder de burgerbevolking slachtoffers gevallen. Het aantal door de bombardementen om het leven gekomen burgers bedraagt voor onze stad in totaal zeven tot acht.

Groote opluchting begon er te heerschen onder de burgerbevolking op eersten Pinksterdag toen deze ontdekte, dat de zware bombardeurs voortaan onze stad voorbij vlogen en deze opluchting werd nog groter toen de burgemeester de bezetting van de stad door de Duitschers aankondigde.

Het publiek voelde zich hierdoor van het enerveerende en zenuwslopende effect van de vliegtuigaanvallen op troepen en strategische objecten bevrijd.
Reeds vrij spoedig begaf het zich weer op de straten om de aangerichte schade in ogenschouw te nemen.


Nog eenmaal werd de rust, die zich al aardig begon te herstellen, gestoord op Tweeden Pinksterdag toen er een Fransche machine die klaarblijkelijk in nood verkeerde zich van haar bommen ontdeed, welke ook weder in de stad terecht kwamen en daarbij schade aanrichtten.


Het binnentrekken der Duitschers is begonnen op eersten Pinksterdag (in casu zondag 12 mei 1940).
De bevolking heeft zich op bewonderenswaardige wijze gehouden aan de door de Duitsche militaire overheid gegeven richtlijnen. Zij heeft haar kalmte volledig bewaard zoodat het bezetten van onze stad in de grootst mogelijke orde heeft plaatsgehad.

Valt het u ook op dat de ‘Nieuwe Tilburgsche Courant' nogal eufemistisch was in haar berichtgeving?
Zelfs ondanks de "zeven tot acht burgers die bij de bombardementen om het leven kwamen ..... "

 

Tilburg Wiki:

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Tweede Wereldoorlog

  •   Louis Sparidans
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.