Gepubliceerd 12-01-2012 21:21 TILBURG, PAROCHIE BROEKHOVEN II, deel 2

  • Datering van het verhaal: 12-01-2012

TILBURG, PAROCHIE BROEKHOVEN II.

Deze bijdrage aan Het Geheugen Van Tilburg is opgebouwd uit twee delen, m.n.:

Deel 1: De oorsprong van parochie Broekhoven II.

Deel 2: a) De groei van parochie Broekhoven II.

b) Het vervolg en mijn verzoek.

 

Deel 2a. De groei van parochie Broekhoven II.

De parochiekerk, van de H. Familie, van Broekhoven II stond bij oprichting nog midden in de weilanden. De achterliggende wijk, rondom het reeds bestaande kerkhof, de wijk die later Broekhoven II zou gaan vormen, was nog niet gebouwd (afb. 01). In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw is men daarmee gestart. Er vonden, na oplevering, verhuzingen plaats vanuit ondermeer de Vogeltjesbuurt, parochie Korvel en parochie Fatima naar deze neiuwe wijk rondom het kerkhof.

Enkele markante gebouwen op Broekhoven II waren:

Villa 'Agricultura' op de hoek van de Broekhovenseweg en de Groenstraat, met als huisnummer 160. Deze villa was in 1911 gebouwd door M.A.C. Bogaerts met er achter zijn fabriek, de Tilburgse Landbouwmachinefabriek (afb. 02). Later had hier dr. Schuurman zijn praktijk en nu staat op deze plaats het afschuwelijke gebouw van het voormalige 'Lekker Laag' momenteel 'de Jumbo'.

De villa op de hoek van de Broekhovenseweg en de huidige Ringbaan Zuid. In 1928 was dit het Jacobusklooster (afb. 03 en afb. 04). Hierin woonden de zusters van het Allerheiligst Hart van Jesus, ook wel 'zusters van de Moerdijk' genoemd en in de volksmond genaamd 'De Hartjes'. Het gebouw staat er gelukkig nog steeds en huist een praktijk voor archipunctuur.

De St. Jozefschool, waarschijnlijk in 1927 in gebruik genomen. Een G.L.O.-school voor jongens (afb. 05). De school lag destijds aan de Broekhovenseweg nr. 153a, direct naast de kerk van de H. Familie. De school werd gerund door de fraters van Tilburg, met als eerste schoolhoofd, fr. Eudoxius Meinders (overleden in 1979). In augustus/september 1935 nam fr. Eudoxius afscheid en werd fr. Reinardus Mols het nieuwe schoolhoofd. Frater Reinardus was tevens een van de directeuren die Huize Nazareth gekend heeft. Bart Velge behoorde tot het personeel van de school. In de jaren vijtig van de vorige eeuw was fr. Euberto de Kort, scoolhoofd. Mijn intrede op deze school deed ik in het schooljaar 1955-1956 en wel in de eerste klas bij fr. Adelbertus (Andre de Veer).

Achter het Jacobusklooster was in deze jaren vijftig de fröbelschool H. Theresia, of te wel de bewaarschool en later kleuterschool genoemd, gelegen. Haaks op deze school stond, direct daarmee verbonden, huishoudschool Materdeï. Direct daaraan gekoppeld, in een soort z-vorm, was de G.L.O.-school voor meisjes St. Anna. Meer over deze scholen kunt u vinden op www.schoolbank.nl onder de rubriek Noord Brabant, Tilburg.

Het patronaatsgebouw. Door middel van het patronaatsleven probeerde de geestelijkheid, in begin en midden van de jaren 90 van de vorige eeuw, de jeugd van de straat te houden. Achter de St. Jozefschool is daarom op een bepaald moment het patronaat opgericht (afb. 06). Hier werd de jeugd van Broekhoven II en omgeving bezig gehouden met Sport, Ontspanning, Ontwikkeling en Sociëteit. Deze vereniging droeg daarom niet voor niets de naam S.O.O.S.. In de volksmond werd deze vaak gewoon 'het patronaat' genoemd. Wanneer en onder welke omstandigheden dit patronaatsleven is geboren, is voor mij een schreeuwende vraag die nog beantwoord dient te worden. Meer hierover vind u in Het Geheugen Van Tilburg onder; 'De passie achter het passiespel' en 'S.O.O.S. Broekhoven II'.

Deel 2b. Het vervolg en mijn verzoek.

Er zijn nog niet veel zaken over de parochie Broekhoven II gepubliceerd, nog op het internet verschenen. Dit staat in schril contrast met mijn stelling in deel 1 van dit verhaal, waarin ik Broekhoven een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van de stad Tilburg toereken. Het is daarom jammer dat onze geschiedschrijvers zo weinig aandacht aan Broekhoven hebben besteed. Het zal daarom van de bewoners zelf moeten komen. Vaak blijven echter wetenswaardigheden bij deze parochianen in een oude schoendoos liggen. De oudjes onder ons vertellen honderd uit over vroeger, doch nemen nooit de tijd of moeite om e.e.a. op papier te zetten. We komen er vaak te laat achter dat de overdracht van onze historie zeer belangrijk is voor het nageslacht. Maar daarentegen vind bijna iedereen het wél leuk om zich te kunnen herkennen op een een foto in e.o.a. boek over oud Tilburg. Vandaar mijn verzoek om uw hulp.

Neem contact met mij op en e-mail uw ervaringen en wetenswaardigheden. Het kunnen bijv. dingen zijn over; Godsdienst en kerk, het uitgaansleven, het verenigingsleven, het bedrijfsleven, sloop en nieuwbouw van panden, etc.. Stuur mij uw digitale foto's (minimaal 300 dbi) of stel ze even aan mij beschikbaar. Voorzie deze van een korte toelichting en een opsomming van de personen die er op afgebeeld zijn. Geef aan waar de foto genomen is en op welk tijdstip en om welke reden. Ook gegevens over de parochies Broekhoven I, III (Pius X) en over Fatima zijn van harte welkom.

Tilburg Wiki

 

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Broekhovense kerk II

  •   J.J.M. (Johan) Embregts
  •   0    0    1 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.