Gepubliceerd 02-10-2017 17:02 t Rijke Roomse Leven….

 

´t Rijke Roomse Leven….

Ik heb de tijd nog meegemaakt

van ´t “Rijke Roomse Leven”.

Als manneke, als misdienaar

dat Zondags thuis moest blijven.

 

Met onze vader en m´n broer

naar de hoogmis en ´t lof.

En verder maar wat kuieren

door ´t veld of door den hof.

 

En…toen ge van de school af waart

ook naar de “congregatie”.

Ging je stiekem naar ´t voetbal toe

dan viel je uit de gratie.

 

Dat heeft  geduurd, tot aan de tijd

dat ik soldaat moet worden.

Die wereld zag er anders uit

daaraan viel niet te tornen.

 

Ik ben nu,(op mijn oude dag)

m´n geloof nog niet verloren.

Maar…Zondags twee keer naar de kerk

dat kan me niet bekoren.

 

Pastoors en Paters sterven uit.

´t Geloof heeft veel gleeën.

Ze breken nu de kerken af

en bouwen dan Moskeeën.

 

et Rèèke Romse Lèève….

 

Ik hèb de tèèd nog meejgemôkt,

vant “Rèèke Rômse Lèève.”

As mènneke, as misdiender,

dè Zondags tèùs moes blèève.

 

Meej onze vadder èn men bruur,

nôr de liste mis èn et lof.

Èn vèrders mar wè kuiere,

durt vèld of dur den hof.

 

Èn…toen ge van de school af waart

, ôk nòr de “konkregaotie”.

Gingde stiekem nòr et voetbal toe,

dan vielde öt de graotie.

 

Dè heej geduurd, tot òn de tèèd,

dè ik soldaot moes worre.

Die wèèreld zaag er aandlers èùt,

daoraon viel nie te torre.

 

Ik zèè naa,(op menen aawen dag),

men gelôof nog nie verloore.

Mar…Zondags tweej keer nòr de kerk,

dè kan me nie bekoore.

 

Pestoors èn Paoters stèèrve èùt.,

et Gelòof heej veul geleeje.

Ze breeke naa de kèrke aaf,

èn bouwe dan Moskeeje.

------------PJM

  •   Piet van Beers
  •   0    1    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.