Gepubliceerd 28-05-2014 14:58 3 priesterjubilarissen tegelijkertijd op 6 juni 1939

Een paar opvallende berichten  uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van zaterdag 29 mei 1939 die mijn aandacht trokken.

 

Dat “de Volt” niet de slechtste werkgever in Tilburg was, wisten veel mensen. Het betaalde over het algemeen 10% beter dan in de textiel en ook de personeelsverhoudingen waren niet slecht. De Volt werd later opgenomen in het Philipsconcern.

N. V. VOLT.

Een fabriekskern als schakel tusschen Directie en personeel.

Op Donderdag 25 Mei jl. werd door den heer Ir. J. Kipperman, Directeur der N.V. Metaaldraadlampenfabriek VOLT de fabriekskern geïnstalleerd. Deze fabriekskern is een interne personeelsvertegenwoordiging, welke uit en door de arbeiders(sters) gekozen is en die zal optreden als schakel tusschen de Directie en het personeel ter behartiging van de belangen van het personeel. Bij deze gelegenheid werd door Ir. Kipperman de mededeeling gedaan, dat gedurende de dagen 7, 8, 9 en 10 Augustus (Tilburgsche kermis) aan het personeel vacantie met behoud van loon gegeven zal worden.

 

4 weken voordat ik geboren werd vierde “onze” pastoor van de Theresiaparochie zijn zilveren priesterfeest. En nog wel met 2 andere (bouw) pastoors.

Lees hieronder hun verhalen.

Pastoor Mutsaerts  zou  in 1942 tot bisschop van Den Bosch gewijd worden. Wat mij als oud-Theresiaan toch met een beetje heimelijke trots vervult.

DRIE PRIESTERJUBILEA VAN TILBURGSCHE PASTOORS

Op Loven, Theresiaparochie en Ringbaan Oost

Op 6 Juni a.s. hopen niet minder dan drie pastoors te Tilburg hun zilveren priesterfeest te vieren, t.w. de pastoors parochie Van Loven. Theresia en van de Sacramentskerk aan de Ringbaan Oost. De Bossche Crt. brengt dè volgende levensbijzonderheden:

OP LOVEN.

De pastoor van Loven Franciscus Norbertus Mannaerts  geboren te Tilburg 21 Sept. 1889,was aanvankelijk vice-prefect in het Klein Seminarie. In 1920 belast met de oprichting der parochie Loven heeft hij aldaar eene kerk gebouwd, die waarlijk onder de monumenten van de 20 parochiekerken mag gerekend worden.

Nog kortelings is ze Voltooid, maat het blijft gezegd de St. Willebrorduskerk van Tilburg is uitwendig zoowel als inwendig een waardig Godshuis. Pastoor Mannaerts is een promotor voor de kerkmuziek, als geassumeerd lid maakt

hij deel uit van de Commissie van toezicht op de kerkmuziek, als Diocesaan bestuur der Nederlandsche St. Gregoriusvereeniging;  hij heeft in zijne kerk- een H. Familievereeniging, een Jongelingenvereeniging en Patronaat, een Congregatie voor meisjes en ook voor deze een Patronaatsgebouw. De Zusters Dienaressen van den H. Geest hebben er mede een fraai klooster met convent en dat alles is in dé voorbije 18 jaren tot stand gekomen.

THERESIA-PAROCHIE.

De pastoor van de Theresiaparochie Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts is uit een geslacht geboren dat meer dan 10 priesters aan het Bossche diocees geschonken heeft, een kleinzoon van den onvergetelijken Tilburgsche

Burgemeester W. P. A. Mutsaers (van moederszijde) werd aldaar geboren op 18 Juni 1889. In hetzelfde jaar zijner priesterwijding werd hij kapelaan te Best ter vervanging van kapelaan H. J. van der Putten, die als missionaris naar Amerika was vertrokken, doch er was nog geen jaar sinds dien verstreken of Mgr. W. van de Ven riep hem naar zijn Bisschoppelijk paleis Mei 1915 als secretaris van het Bisdom in plaats van den Z.Eerw. heer Jos. M. Kluijtmans, die vandaar benoemd was tot Pastoor te Son, later Pastoor-Deken van Ravenstein.

Weinige priesters in ons Bisdom zijn zoo algemeen bekend als de voormalige secretaris Mutsaerts, die 13 jaren naast dit eervolle ambt eerst in het Gasthuis daarna in het Oud Mannenhuis de geestelijke bediening uitoefende.

Sinds 1925 was de devotie tot de H. Theresia van het Kindje Jezus al meer en meer verbreid, een of meer kerken in het Bisdom haar ter eere waren reeds opgericht. Tilburg dat jaarlijks in zielental toenam, had na de parochieën Loven, Koningshoeven, Trouwlaan en Bredascheweg behoefte aan een Godshuis op de Veldhoven.

Verschillende priesterzonen hadden de stad hunner geboorte reeds met parochieën verrijkt: B. J. Jansen-Van Buuren, F. J. A. de Beer, J. P. Van dën Heuvel, Dr. H. Bertens, F. M, Mannaerts, A. Aelen en F. Vromans.

Secretaris Mutsaerts kreeg opdracht van Mgr. Diepen in de wijk Veldhoven een parochie te stichten en de kerk is tot stand gekomen en is een ware zetel van de kerkelijke Liturgie, een kerk aan St. Theresia gewijd, waar de noodzaak reeds dwong het getal kapelaans te vermeerderen.Het is een lust aldaar de plechtigheden bij te wonen. Het geestelijk leven viert hier hoogtij en wat de kerk betreft, geldt evenzeer het R.K. onderwijs en de jeugdverenigingen.

 

RINGBAAN OOST.

De pastoor van de parochie van het H. Sacrament aan de Ringbaan Oost, Joannes Wilhelmus van Oorschot, geboren te Heeswijk 14 October 1889, is mede gesproten uit eene familie waaruit vele priesters zoowel Seculiere als reguliere zijn voortgekomen, zelf heeft hij nog 2 broeders (Pastoor op Broekhoven te Tilburg en een missionaris der Witte Paters in Afrika) een jongere broeder overleed te Tilburg als kapelaan van 't Goirke († 9 Juli 1927). Hij volgde in J9JS kapelaan Q. Th. H. de Bekker op als kapelaan te Lith. In September 1919 werd hij wegens overlijden van kapelaan J. P. M. van der Mark († 6 Sept.) benoemd tot kapelaan te St. Oedenrode. Op 29 Juni 1931 kreeg hij de opdracht in de Ringbaan bij den Bosschen weg te Tilburg een nieuwe (de 20ste parochie) te stichten de H. Sacramentskerk, waar naast de pastorie en in onmiddellijke nabijheid een St. Lidwina gesticht waaraan scholen en een pension verbonden werden.

Henk van Mierlo

 

Nuenen

 

 

Foto’s uit Beeldonline van het RAT:
De huldiging van pastoor Mutsaerts op 6 juni 1939
Pastoor Mannaerts van Loven
Sacramentskerk in 1945

 

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Mgr. Mutsaerts Sacramentskerk Theresiakerk VOLT Willibrorduskerk Loven

  •   Henk van Mierlo
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.


Locatie

Tilburg op de kaart

Bekijk dit verhaal op Tilburg op de kaart.

Media

Gerelateerde verhalen