Gepubliceerd 17-04-2013 22:09 Een Tilburgs feestje bij de inhuldiging van de koning, in 1806

Op 30 april krijgt Nederland voor de vijfde keer een koning en Tilburg dan een bijbehorende ‘kroningsfeest(je)’.

Onze eerste koning werd in juni 1806 in Parijs gehuldigd: de 27-jarige Lodewijk Napoleon

Onze tweede koning werd in maart 1814 in Amsterdam gehuldigd; koning Willem I. Maar door de gespannen oorlogsituatie toen zonder grootse feesten.

De derde koning van november 1840 is ‘onze’ koning Willem II. Niet zozeer zijn inhuldiging in Amsterdam alswel zijn bezoek aan Tilburg in april 1841 betekende hier een volksfeest.

Van speciale evenementen in Tilburg bij de inhuldiging van de vierde koning, Willem III in mei 1849 is (nog) niets gevonden.

Het enige beschikbare verslag van festiviteiten in Tilburg bij de inhuldiging van een koning is ruim tweehonderd jaar oud, van juni 1806.

Uit de Haagsche Courant, van woensdag 18 juni 1806

‘Feestelijkheden te Tilburg ter gelegenheid van de troonsbestijging van Koning Lodewijk.

Tilburg, den 13 junij. Heden namiddag is alhier, ten overstaan van de geheele Regeering (het stadsbestuur, F.K.), onder het uitsteken der vlaggen, treffend muziek en luiden der klokken, plegtig afgekondigd, de Proclamatie van Z.K.H. Louis Napoleon, wegens hoogstdeszelfs komst tot den troon van Holland; terwijl herhaald vreugde-geroep van ‘Vivat de Koning’, door de zaamgevloeide menigte aangeheven, de deelneming der ingezetenen dezer plaats in den gelukkigen overgang van het gouvernement openbaarde; zijnde het overige van den dag in alle blijken van vreugde doorgebragt, waar onder uitmuntende de schoone illuminatie van het logement de drie Zwaanen op den heuvel alhier, alwaar de regering al de muziekanten dezer plaats, welke deze heugelijke gebeurtenis hebben bijgewoond, heeft onthaald.’

- -

Tilburg was toen nog een ’dorp’ met ruim negenduizend inwoners. Maar drie jaar later, in 1809 kreeg Tilburg eindelijk zijn stadsrechten; van deze koning Lodewijk Napoleon. Het jaar daarna, in 1810 kwam er al een einde aan zijn koningschap, toen zijn broer hem weer terug riep naar Frankrijk.

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: koningen koningshuis koninklijk huis

  •   Frans Kense
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.