Gepubliceerd 24-09-2012 15:02 Familie Robbe-van Loon

Datering van de foto: Diverse dateringen

Wie staan erop: Zie onderschriften.

Familiegegevens

De gebroeders Anton(1943) en Wil (1946) Robbe zijn zonen van Toon Robbe (1910-1993) en Lies Robbe-van Loon (1905-1983). "We waren met vijf kinderen en woonden op 't Lijnsheike", vertelt Anton. "Ons vader kwam uit een gezin van acht kinderen, allemaal zonen", vult Wil aan. "Maar ons moeder was er een uit een gezin van 17 kinderen!"

Anton heeft heel zijn leven in de textiel gewerkt - tot 2008 toen hij met pensioen ging bij kunstwolfabriek Havivank. Wil: "Ze gingen bij ons thuis allemaal in de textiel, ik was de enige die door mocht leren, zoals ze toen zeiden: ik mocht naar de ambachtsschool." Hij werkte zich op van timmerman tot hoofd onderhoudsbureau en manager Speciale projecten bij woningbouwcorporatie Tiwos.

Anton trouwde met Sjan Vos bij wie hij twee dochters kreeg; zijn vrouw overleed in 1994. Wil is getrouwd met Marian de Beer; het echtpaar heeft een zoon en dochter.

Familieverhaal

Gebakken mussen

In 2007 had ik het genoegen om voor het Brabants Dagblad een Tilburger te interviewen die opmerkelijk genoeg al 50 jaar in de textiel had gewerkt en het jaar daarop pas met pensioen ging. Anton Robbe heette hij en hij was zoon van een leerlooier die in zijn vrije tijd ook wel eens varkens slachtte. Zelf was Anton in 1957, 14 jaar oud, als 'aanknoper' begonnen bij Pessers Van Zuijlen aan de Goirkese Kanaaldijk. "Tilburg had toen twee dekenfabrieken", vertelde hij ondermeer tijdens het interview. "Pessers was de ene, AaBe de andere. Ik beurde 11 gulden 34 en dan moeste zaterdag ook werken van zeven tot half een. Thuis kreeg ik een gulden traktement en ‘n pakje shag." Zijn langste tijd heeft hij gewerkt bij Thomas de Beer.

Vijf jaar later tref ik hem samen met zijn broer Wil thuis in de Bachlaan. Feitelijk niet ver van de plek waar de gebroeders het eerste levenslicht zagen. "Wij woonden aan het Lijnsheike, nummer 84 c ", zegt Wil. "Zowel links als rechts van ons lagen boerderijen van Huijbregts." Hij laat een bijzondere foto zien die eind 1968 gemaakt moet zijn. "Dat was nadat wij in juni verhuisd waren naar de Strausslaan." Er staat een prachtige hoge boom op, als het ware geflankeerd door de Schubert- en de Mozartflat in de verte. Op de voorgrond braakliggend terrein. "Daar is later het Von Weberpark aangelegd. De huizen van ons en onze buren waren toen net gesloopt." En hij vertelt dat ze vroeger behalve kippen en konijnen ook twee jaarlijks wisselende varkens hadden. "Eentje voor ons zelf, en eentje voor de verkoop. Ik heb nog het slachtmes van mijn vader." Die ene mooie boom overleefde overigens de oprukkende nieuwbouw. "Hij staat in het Von Weberpark tegenover huize De Heikant." Ook Anton kan zich nog herinneren dat ze vroeger mussen uit die boom schoten. "En ons moeder ging die mussen dan bakken."

Katholieke Illustratie

Op tafel ligt de 63ste jaargang van de Katholieke Illustratie open op een aflevering van 13 maart 1929 van de destijds populaire fotorubriek 'Uit het Rijke Roomsche Leven'. En daar zien we tussen de portretten van de Apostolisch Vicaris van Oost-Mongolië en een missionaris die binnenkort naar Afrika vertrekt een foto van een gezin met 17 kinderen, zelfs voor roomse begrippen uitzonderlijk veel. 'Een Roomsch gezin heeft de heer J.C. van Loon v.d. Hoek te Tilburg!' luidt het bijschrift. Anton: "Ons moeder had al eens verteld dat ze ooit in de Katholieke Illustratie hadden gestaan. Op een gegeven moment vond ik een paar jaargangen bij het oud papier en toevallig zat deze er ook bij." "Opa Van Loon was fietsenmaker - Noud van Loon is eruit voortgekomen", vertelt Wil. "Ze woonden ook op 't Lijnsheike en hadden van twee huisjes naast elkaar één huis gemaakt met open zolder. Ons moeder is al op haar dertiende voor het gezin gaan zorgen na de dood van haar moeder in 1918."

Huwelijkspartners

Wil is in 1997 begonnen om gegevens van geboorte en overlijden van de 17 kinderen Van Loon vast te leggen. Ook hun huwelijkspartners staan erbij. Zo passeren de volgende familienamen de revue: Van Boesschoten, Jansen, Laurijssen, Korremans, Embregts, Diepstraten, De Veer, Van Tilborg, Dominicus, Verbaandert, Blom, Van den Aker, Robbe, Ebbing, De Kock en De Beer.

Alleen achter tante Bep (1911-2005), de jongste van het stel, staat geen naam. Zij bleef dan ook ongehuwd. Van haar heeft Wil een album bewaard waarin zij ook regelmatig te zien is in het gezelschap van Miet van de Pas. "Daar heeft ze altijd ingewoond na de dood van haar vader." Miet was de vrouw van Kees van de Pas, destijds een bekende bakker op 't Lijnsheike. Op verschillende foto's is te zien dat het deze middenstander voor de wind gegaan is. Zoals op die ene waar hij samen met zijn vrouw, tante Bep en zekere Betsie van Poppel voor zijn luxe wagen staat.

Maar daar begint weer een ander familieverhaal waarop we hopelijk nog eens terug kunnen komen.

Fotobijschriften

1 Vermoedelijk de overgrootmoeder van Anton en Wil Robbe, van moederskant. De foto dateert uit de laatste decennia van de 19e eeuw.

2 Kaartclubje bij herberg Quatre Bras, gelegen aan de weg van Tilburg naar Den Bosch. Derde van rechts fietsenmaker Klaas van Loon, een oom van Anton en Wil. Misschien werd de foto tijdens of kort na de Eerste Wereldoorlog genomen.

3 Het 17 kinderen tellende gezin van fietsenmaker Jan van Loon en zijn vrouw Marie van Loon-van den Hoek, zoals het geportretteerd stond in de Katholieke Illustratie van 13 maart 1929.

4 Foto van onbekend gezelschap uit het album van tante Bep van Loon. Mogelijk eind jaren twintig, begin jaren dertig.

5 Toen Toon Robbe en Lies van Loon, de ouders van Anton en Wil, trouwden, werd er in de levensloop ook stilgestaan bij dit monsterlijk vette varken. Het was het varken van boer Pietje Remeijsen, woonachtig op de Hazenest. Links zien we Pietje staan, rechts van hem Toon Robbe en helemaal rechts diens oom Elias de Rooij. Foto vermoedelijk begin jaren dertig.

6 Anton Robbe herkent zich in het manneke links. "Ze noemden me vroeger 'witkets' omdat ik spierwit haar had." De andere drie zijn buurjongens. "Ik denk dat we op een tank zitten die na de bevrijding een tijdje heeft gestaan achter de woning van buurman Van Laarschot - je kijkt op de boerderij van Tinus Huijbregts." Het herinnert hem aan de tijd dat er Duitsers ingekwartierd waren bij hem thuis. "Die zaten bij ons in de huiskamer te typen. Ze hadden er een hekel aan dat ik veel moest huilen. Ons vader zei: ge moet uitkijken dat ze oe geen plak slaag geven." Foto ca. 1945.

7 Toon Robbe en zijn collega Cor Gabriëls bij het opspannen van huiden in de leerlooierij van Bernard Pessers, gevestigd aan de Van Bijlandstraat. Ca. 1965.

8 Deze foto werd genomen ter hoogte van het deel van het Lijnsheike waar vroeger de ouderlijke woning van Anton en Wil Robbe stond. Links de Schubert- , rechts de Mozartflat. Wil: "Die boom staat er nog steeds, tegenwoordig in het Von Weberparkje tegenover huize De Heikant. Ons huis was al gesloopt toen deze foto werd gemaakt, eind 1968."

9 Wil Robbe trouwde in 1969 met Marian de Beer.

10 In 1971 kregen Wil en Marian hun eerste kind, Nanda. Hier met Wils vader en moeder en (rechts) schoonvader De Beer.

 

 

 

 

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: familiegeschiedenis

  •   Joep Eijkens
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.