Gepubliceerd 10-08-2012 16:57 Tilburg: Het Groeseind vóór 100 jaar

  • Datering van de gebeurtenis: 1920

Vóór de oorlog was het Groeseind een buurt, waar de mensen veel op straat leefden. Daar gebeurde het. De trottoirs waren nog niet verhard, je kon er mitje steken of een ander soort spelletje doen, en buurten.

Achter Hoefstraat en Ringbaan was aanvankelijk nog veel open veld en het Groeseind is pas na de oorlog helemaal volgebouwd.

De parochie Groeseind was het levenswerk van pastoor Smits. Die reed heel lang geleden in een oud fordje rond om links en rechts geld los te peuteren voor zijn - nu al lang weer gesloopte - kerk En voor zijn patronaat, met een bibliotheek met "goede" boeken..

Dat is een verhaal apart. Ene Pierre van den Brekel begon op de hoek van de huidige Pastoor Smitsstraat en de Wagenaarstraat een tabakszaak met buurtbibliotheek. Dat was concurrentie !

Pastoor Smits bezwoer de beminde gelovigen vanaf de preekstoel om geen van de slechte boeken te lezen van Pierre van den Brekel. En die kon zich geen betere reklame wensen ! Zijn bibliotheek liep a,ls een trein...... Toen heeft een recalcitrant iemand een kruis in de gevel van zijn huis verankerd, dat er nog zit.

In de oorlog organiseerde pastoor Smits een schil- en kookploeg, voor een eetvoorziening voor de Groeseindse kinderen.

Er woonde hier veel werkvolk en ook veel smokkelaars. De bekendste smokkelaar van na de oorlog had een met stalen platen gepantserde Chevrolet. Platen voor de ruiten, kijkgaten op kniehoogte en bijna liggend rijden...........

En op het Groeseind daar hadde ook de "kwaoien hoek". Dat had met de bewoners niets te maken, maar wel met de grond, die zo slecht was dat lang geleden geen boer er iets op wilde verbouwen.

Die van de Hoefstraat hebben zich destijds wel een beetje verheven gevoeld boven die van 't Groeseind. Dat is, zegt men, vooral gekomen na de afsplitsing van deze parochie, lang geleden. Juffrouw Konings die een halve eeuw geleden nog op het Groeseind voor de klas stond, drukte zich destijds zo uit: "Het is niet meer zo amicaal omdat de mensen van de Hoefstraat zich meer voelen !"

Hé, wat vervelend ! Maar dat is wel lekker lang geleden.

Anton van de Wiel

Bron: Nieuwsblad van het Zuiden 27 juni 1981.

De foto's: 1. Kerk Groeseind, 1929 - 1981. 2. Interieur kerk 3. Kerk en nonnenklooster.
4. Boerderij aan de Hoekse Dwarsstraat 5. Pastoor Smits. 6. Sloop kerk.

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Groeseind Groeseindse kerk Hoefstraat (Tilburg)

  •   Anton van de Wiel
  •   0    0    1 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.