Gepubliceerd 29-07-2012 15:57 Tilburg als badplaats

Datering van de gebeurtenis: 15 juli 1927


‘De proefneming met badgelegenheden en strandgenoegens in een aantal straten onzer stad zijn gisteravond met groot succes voortgezet. De Korvelseweg mocht op twee plaatsen profiteren, de Zomerstraat werd ditmaal ook begunstigd, terwijl Nazarethstraat, Nieuwstraat, Tuinstraat, Emmastraat, Piusstraat en waarschijnlijk nog wel een aantal andere straten eveneens van de (water)-partij waren, 't Succes bleef weer niet uit. Het onvergelijkelijk opborrelen van het rioolwater uit de putten, het ongeëvenaarde schouwspel van auto's, die met hun wielen het malse water maalden als raderboten, de onovertroffen sensatie van de badende stoomtram, dit alles verwekte weer immens genot. De jeugd zat in lange ritsen op de vensterbanken de zeldzame afwisseling van tonelen toe te juichen.
Vooral auto's en motorfietsen, die midden in den vloed een panne kregen, vormden een luidbeschreeuwd genot. En dan de heerlijke hoop, welke er bestond, dat stoutmoedige waterfietsers wel eens om konden vallen...... 'k Heb het niet zien gebeuren, maar de jeugdige fantasie, welke zich zulk een feit voorspiegelde, voerde reeds tot extatische vreugden.
'k Zou den Burgemeester willen aanraden bij een volgende proefneming de Raadsleden op excursie uit te nodigen. Ze kunnen dan allen met eigen ogen beoordelen, hoe hier de rioolbronnen tevens bronnen van de zuiverste vreugde, van het heerlijkste enthousiasme, van hygiënische opvoeding, van nieuwe welvaart voor onze stad vormen. Zo iets kan men immers slechts toejuichen. Neen, afschaffing van alle riolen, dat dunkt mij de goede weg en voor het geld, dat we daarmee uitsparen, geven we iedere Tilburger een gondel cadeau. ‘
Uit de Tilburgsche Courant van 15 juli 1927.

Foto 1 in 1948.
De Piusstraat kompleet met ‘waterpolitie'. Ook na de oorlog kon men dus nog spreken van Tilburg als badplaats.
(RAT-064765)

Foto 2 uit 1932.
Hier de vroegere situatie bij de overgang van de Bredaseweg naar de Zomerstraat met in de verte de huizen aan de Nieuwlandstraat.
De zware Rolls-Royce van Adolf van den Bergh met kenteken N-906 had geen moeite met de wateroverlast. Deze A.v.d. Bergh was drie jaar eerder in 1929 gestart met zijn eigen AaBe-wollenstoffenfabriek.
(RAT-031063)

 

 

 

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: AaBe rioleringen wateroverlast

  •   Frans Kense
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.