Gepubliceerd 11-02-2012 12:22 Ton Baeten en de acht-mei-beweging

  • Geboortedatum: 12-02-1931
  • Sterfdatum:


Ton Baeten werd geboren in Tilburg in 1931, als oudste zoon in een gezin van dertien kinderen. Zijn vader was Arthur Baeten en zijn moeder Huberta Somers.

Hij volgde de lagere school aan de parochieschool van het Goirke, waarna hij bij de Norbertijnen in Heeswijk het gymnasium volgde resp. vervolgens intrad bij de Abdij van Berne.

In 1956 werd hij tot priester gewijd door mgr Jos Baeten, de toenmalige bisschop van Breda en overigens ook nog een ver familielid van hem. Maar zijn Eerste H. Mis droeg hij evenwel op in zijn oorspronkelijke parochie, in de kerk van ‘t Goirke op 12 augustus 1956. Tegelijkertijd deed zijn jongere broer Ernest toen zijn Eerste Communie.

In 1968 werd hij prior en in 1982 werd hij gekozen tot abt van de Abdij.
Lange tijd was hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het bisdom Den Bosch en bekleedde hij een vooraanstaande positie in de RK Kerk.

Maar in 1986 bereikten zijn betrekkingen met het Nederlands episcopaat een dieptepunt. Aanleiding hiervoor was de Acht-mei-beweging waarmee hij sympathiseerde. Kort daarna besloot kardinaal Simonis hem te ontslaan uit de adviesraad van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

In het jaar 2000 trad hij terug als abt.
Maar zelfs toen hij in 2005 nog werd voorgedragen als geestelijk adviseur van de katholieke ouderenbond, het KBO, gingen de Nederlandse bisschoppen daarmee niet akkoord.

De acht-mei-beweging was namelijk opgericht door een groep kritische katholieken, waaronder vele prominenten, zulks naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985.
Alternatieve katholieke groeperingen mochten de paus namelijk niet ontmoeten!

Ook in Tilburg bestond veel sympathie voor deze beweging, getuige o.m. hiervan afbeelding 2, waaruit blijkt dat het secretariaat destijds in Tilburg gevestigd was.
Overigens, in 2003 werd de beweging opgeheven.

Bron: o.a. Wikipedia

  •   Louis Sparidans
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.


Media