Gepubliceerd 24-11-2011 11:32 Melkhandelaren

  • Datering van de gebeurtenis: Rond 1950

Eigenlijk een uitgestorven beroep, maar pakweg zestig jaar geleden waren er in Tilburg nog volop. In het adresboek van Tilburg over het jaar 1953 bijvoorbeeld tel ik er in de gauwigheid al meer dan zeventig!

Niet dat ze allemaal een winkel hadden (sommigen hadden alleen maar een melkkar) maar toch!

Ik kom er op, omdat ik eergisteren nog het verhaaltje 'Van de melkboer' op het GvT plaatste, waarop ik al kort daarna een reactie ontving van Jaco Heeren. Hij is vroeger ook melkboer geweest en heeft nadien nog lange tijd met een SRV-wagen rondgereden.

'Een mooie tijd', zo vertelde hij me. Hij hielp de melkboer al mee vanaf zijn veertiende jaar en kon de zaak daarna overnemen.

De afbeelding van de melkkar die ik aan mijn vorige verhaaltje toevoegde was namelijk van een Tilburgse melkhandelaar, te weten Rien van den Bosch. Wie kent hem nog, vraagt Jaco Heeren zich af.

Bijgaand plaats ik zijn melkkar nog eens met een hoop kratten met flessen op de achtergrond.

Tevens voeg ik nog enkele afbeeldingen toe die ik op BeeldOnline van het RAT aantrof, zomaar wat Tilburgse melkhandelaren uit lang vervlogen tijden.

O.a. Haans uit de Bisschop Aelenstraat, Willemse uit de Bisschop Zwijsenstraat en melkhandel De Hoop in de Prinses Sophiastraat in de oude 'Koningswaai'.

Louis Sparidans, Grave

P.S. Als iemand Rien van den Bosch nog iets zegt, laat het me weten, dan breng ik hem of haar in contact met Jaco Heeren.

  •   Louis Sparidans
  •   6    0    0 

Reacties

tonhaans@caiway.nl schreef op 28-08-2018 00:27
Dag Louis,
Allereerst...melk- en zuivelhandel Haans was gevestigd in de Hoefakkerstraat 83 in Den Besterd. Ik weet dat zo goed,omdat ik de oudste zoon ben van Frans Haans. De foto is genomen eind jaren zestig. De man op de foto is mijn opa Toon Haans. Hij kwam zijn zoon en kleinzoon bezoeken op de zogenaamde standplaats die door de melkhandel in de vacantieperiode werd ingenomen. De ene helft op vacantie,de andere helft stond op de standplaatsen op plekken verdeeld over de stad. En daarna wisselen natuurlijk. Op de foto ziet U op de achtergrond het bedrijfspand van Stomerij Jaspado van fam. van den Boom. Ze zaten op de hoek Houtstraat/Biss
Aelenstraat. Mijn vader mocht de garage van van den Boom gebruiken. Dat was makkelijk,dan hoefden we niet elke dag alles mee terug te nemen.
Later ben ik zelf ook een aantal jaren actief geweest als melkhandelaar. Uit die tijd herinner ik mij Rien van den Bosch. Begonnen als zgn. loonrijder voor het fabriek,werd hij in de jaren zeventig zelfstandig melkhandelaar. Ik weet het niet zeker,maar hij had ook een zuivelwinkel in -ik meen- de Luchthavenlaan in Het Zand. Het zijn leuke foto's,maar de afgebeelde kar was ten tijde van de foto zeker niet meer in gebruik. Dit soort karren -vaak met een stevige hond eronder- stammen uit de begintijd van de ambulante melkhandel,het tijdperk van de losse melk uit de dertigliterbussen. Soms zie je ze nog wel eens als paraplubak bij oudere Tilburgers in de gang. Op de foto zien we naast de gegalvaniseerde kratten al de zgn. 'zwarte kratten'. Deze waren van kunststof en er zat 8 gulden statiegeld op. Mijn opa van moederskant is zijn leven lang melkboer geweest in het centrum van Tilburg...met hondenkar. Prachtige verhalen had hij,als hij weer eens van de straat werd geplukt om te getuigen bij een huwelijk of de geboorte van een kind. Een prachtige tijd,maar ook met kanttekeningen. Ik was een veelbelovend voetballertje bij Longa,maar met mijn 12 jaar was het afgelopen....meehelpen op de toer. En er iets voor krijgen? Vergeet het,daar had mijn vader nooit van gehoord. Schoolvacantie...gewoon meehelpen. Ik was blij toen -schoorvoetend- de vrije woensdag werd ingevoerd.
Op het fietske naar de Maas om te gaan vissen!

Louis Sparidans schreef op 28-08-2018 12:35
Hartstikke mooi Ton, jouw aanvulling hierboven! Bedankt.

Een forse trekhond onder de melkkar heb ik uiteraard ook nog meegemaakt, vooral als de duwkar ’s-ochtends nog goed gevuld was met volle flessen melk. Echt wat je noemt ‘een hondenbaan’.

Als ’s-middags de kar met lege flessen weer werd teruggeduwd naar de melkfabriek mocht de hond thuis blijven.

Pas in 1962 werd het gebruik maken van een trekhond definitief verboden. Nederland was daar overigens erg laat mee. In Frankrijk en Engeland was de hondenkar in de 19e eeuw al verboden. In Denemarken is het zelfs nooit toegestaan.

tonhaans@caiway.nl schreef op 28-08-2018 16:46
Graag gedaan Louis,over de melkhandel en aanverwante zaken raak ik niet gauw uitverteld. Eén anecdote geef ik nog prijs(ik begin moed te krijgen,geloof ik) :
Het gebeurde ten tijde van de vacantie en de daarmee gepaard gaande 'standplaatsperiode'. Men was gehouden aan vaste tijden,om 8 uur open en niet vertrekken voor 13 uur. Zaterdags moest men tot 14 uur op de post blijven. Op een dag vertrokken onze pa en ik met onze 'motor' naar huis,naar Den Besterd. Vermeld moet worden dat het karretje van onze pa een hels kabaal maakte...als hij het deed! We knorden door het Groeseind,door de Kard. van Enckevoirtstraat. In de verte meende ik al een bekend wagentje te ontwaren. En jawel hoor...ruim voordat wij Café Populair zouden passeren,schoot Jantje van Bijnen,de melkboer die in de Hoefstraat woonde,de kroeg uit en ging midden op de weg staan. Toen we dichterbij kwamen deed van Bijnen alsof hij aan het biljarten was. Jan hield wel van een glaasje...én een biljartje. Het bleek dat Jan telkens als hij van zijn standplaats op het Besterdplein af kwam bij Den Oeper(zo heette de kastelein) een afzakkertje nam. Mijn pa,een brave,oppassende man,kon hier geen weerstand aan bieden en zo kon het gebeuren dat we die dag een paar uurtjes later thuis waren! Voor mij een buitenkans want ik mocht ook nog even biljarten.

tonhaans@caiway.nl schreef op 28-08-2018 16:52
En prima natuurlijk dat het gebruik -of liever misbruik- van honden werd verboden. Op dat gebied is nog een wereld te winnen ; wat denk je van erf- en bewakingshonden. Ik zie nog steeds schrijnenede gevallen. En zoals jij terecht constateert,Nederland loopt echt niet voorop in dit soort zaken.

tonhaans@caiway.nl schreef op 28-08-2018 20:46
Een correctie op het voor-vorige commentaar : Melkboer Jan van Bijnen woonde niet in de Hoefstraat,maar in de Houtstraat....snelheidsfoutje.

françois schreef op 11-09-2018 12:55
Goede middag,
Begin 1950 kwam bij ons ook een melkboer (Nortje)
In de elzenstraat, hij had een hond onder de kar en verkocht ook losse melk


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.


Media