Gepubliceerd 29-01-2018 08:57 lezing

 

 

 

 

913

 

Irste leezing.carnavalsmis

öt Matheus 25 tot 34 ste vers.

Zèè nie bezörgt, klèèngeleuvige…..

 

Wè zulle we eete, èn wè zulle we drinke.

Wè schoene zak kôope èn wèffere jas?

Eete we gehakt, of zènt  blènde vinke

èn hèbbe we nog gèld vur en nuu springmatras.

 

Ligge we snaags, lang te prakkezeere,

hoet er mèèrege öt zal gòn zien.

Gòn we ònt spaore èn gòn we ònt potte

èn pötjes ònt fokke vur de post onvurzien.

 

As we es wè meer vertrouwe zon hèbbe,

 in wè Ons Lieven Hirke vruuger heej gezeej.

Dan lèèfden wè gemakker èn minder gespanne.

 Èn zaate we daor èlken dag nie zô meej.

 

Ge kunt et bij Lukas èn Matheus al leeze.

 Ze schrèève dè dèùdelek èn onverkort.

“Zèè nie bezörgt, vertrouwt op den Heere,

 omdèt wir van èèges mèèrege wort.”

 

Dörom beste krèùke èn beste krèùkinne,

Vier onbezörgt dees karnevalsfist.

Den dag van mèèrge, die komt wir van èèges.

Dè is nog nôot nie aanders gewist.

-------------------PJM--------------------

Eerste lezing.

uit Matheus 25 tot 34 ste vers.

Ben niet bezorgt kleingelovigen.

Wat zullen we eten, en wat zullen we drinken.

Welke schoenen zal ik kopen en wat voor een jas?

Eten we gehakt, of zijn t  blinde vinken

en hebben we nog geld voor ´n nieuw springmatras.

 

Liggen we ‘s nachts, lang te tobben

hoe ´t er morgen uit zal gaan zien.

Gaan we aan ’t sparen en gaan we aan’ t potten

en potjes aan ‘t fokken voor  de post onvoorzien.

 

Als we eens wat meer vertrouwen zouden hebben

 in wat Ons Lieve Heer vroeger al heeft”gezee”.

Dan leefden we gemakkelijker en minder gespannen.

 En zate we daar elke dag niet zo mee.

 

Je kunt ´t bij Lukas en Matheus al lezen.

Zij schrijven dat duidelijk en onverkort.

“Ben niet bezorgt, vertrouw op den Heere,

omdat ´t weer van eigens morgen wordt.”

 

Daarom beste kruiken en beste kruikinnen,

 Vier onbezorgd dit carnavalsfeest.

De dag van morgen, die komt weer van eigens.

Dat is nog nooit niet anders geweest.

-------------------PJM--------------------

 

 

 

 

 

 

 

  •   Piet van Beers
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.