Gepubliceerd 17-03-2017 18:29 Het Kruisverbond

Naar aanleiding van een reactie op mijn eerdere bijdrage aan deze site onder de titel 'De Swies' uit 2010 (zie desgewenst aldaar) heb ik wat meer info opgezocht aangaande in de reactie genoemde heer Louis de Jong, als swies/suisse verbonden aan de Goirkese kerk van 1935 t/m 1958. Vandaar!

Ludovicus (Louis) de Jong (1869-1959) richtte in 1903 in Tilburg namelijk ook ‘Het Kruisverbond’ op.

Naar ik aanneem was hij ‘een vrome man’ want vanaf zijn 66e jaar was hij zogezegd ook nog 23 jaar lang, suisse in de Dionysiuskerk van ’t Goirke.

Wat een suisse is, zie hiervoor derhalve mijn bijdrage aan deze site van enkele jaren geleden onder de titel ‘De Swies’. 

‘Het Kruisverbond’ was de Tilburgse afdeling van de ‘Diocesane Bond van R.K. Drankbestrijders-vereenigingen in het bisdom Den Bosch’, opgericht in januari 1897. Officieel heette het de ‘R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond", naar het Britse 'League of the Cross'. 

Het moge daarmee duidelijk zijn, de doelstelling van het verbond was de bestrijding van het alcoholisme en bevordering van de matigheid, een zogenaamde katholieke hoofddeugd. 

Met het taalgebruik uit die jaren bestonden de activiteiten in hoofdzaak uit 

'het complex van oorzaken aanpakken dat tegenwoordig daartoe (tot het alcoholisme) aanleiding geeft, met name de macht der drinkideeën, der dwingende drinkgewoonten, het wijdvertakte herbergwezen en vooral ook de honger van het reusachtige kapitaal, dat in den drankhandel gestoken is en op alle wijzen aan hooge rente zoekt te komen'.  

Dit moest gebeuren via onderwijs (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst) en organisatie. De verenigingen moesten valse ideeën omtrent drankgebruik bestrijden en  drinkdwang doorbreken. 

De verenigingen moesten voorts het alternatief vormen voor kroegbezoek; zij moesten ook lokaal actie voeren om het aantal drinkgelegenheden te beperken. 

Tot zover de citaten ontleend aan de website van huygens.knaw.nl. 

Het drankgebruik in Tilburg was in die jaren ook wel erg hoog; 40% meer dan het landelijk gemiddelde. Er was dus wel reden tot zorg.

Ik ontleen dit aan een boek van Jan Timmermans (oud-wethouder) uit 2015 met als titel ‘Wonen als arbeider in een textielstad’ met als ondertitel ‘Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870-1938’ (pagina 71). Uitgeverij 'Verloren'.

‘Het Kruisverbond’ in Tilburg kende ook weer plaatselijke onderafdelingen, zoals de ‘Groep geheelonthouders H. Johannes de Dooper’, zoals genoemd op haar vaandel als eerste afbeelding hiernaast weergegeven.

 

Louis Sparidans

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: alcoholisme drankbestrijding drankgebruik Kruisverbond

  •   Louis Sparidans
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.