Gepubliceerd 07-09-2011 20:01 Piet van Casteren, grondlegger van een logistiek centrum in Tilburg

  • Geboortedatum: 26-05-1923
  • Sterfdatum: 30-11-2003

Piet van Casteren had al jong de ambitie om samen met zijn vader Frans van Casteren en zijn oom Jan van Casteren, het transportbedrijf Wed. J. van Casteren en Zonen voort te zetten. Op 17-jarige leeftijd, na zijn eindexamen H.B.S. in 1940 kwam hij in dienst van het bedrijf. Op 12 mei, twee dagen na het begin van de oorlog waren de vrachtwagens in beslag genomen.
Aan het eind van de oorlog was er dus nauwelijks nog sprake van een bedrijf.
Op het eigen briefpapier mocht Van Casteren zelf een gedetailleerde verklaring opmaken dat ook paarden en wagens door de Duitse bezetter waren ‘onteigend' . Zo'n verklaring kreeg vervolgens een keurig officieel stempel, afb. 1, een maand voor de bevrijding van Tilburg.

De kunst was om zo snel mogelijk voormalige legertrucks te bemachtigen om weer te kunnen beginnen. Dat resulteerde wel die eerste jaren in een allegaartje van vrachtwagentypen en uitvoeringen. Met de zware GMC- en MACK-trucks schakelde men over van voornamelijk landelijk naar meer internationaal transport. Naar landen als België, Duitsland en Frankrijk en in Oost-Europa, Polen, Tsjechoslowakije en Joegoslavie.
Een lastig, maar uiteindelijk succesvol project was het wegtransport naar Zweden. Tot dan toe gingen goederen per schip daar heen.

Met de sluiting van grote textielfabriek als Eras in 1957 en Brouwers in 1958 werd duidelijk dat de textielindustrie in Tilburg een aflopende zaak werd. Die sector was tot nu toe de specialiteit van de Wed. J. Van Casteren geweest.

Een nieuwe ontwikkeling kwam met de overgang van het transport, als ‘expediteur', naar logistieke dienstverlening. Zowel de opslag voor klanten van het gereed product en het klaarmaken van orders voor verzending werd zo een onderdeel van Van Casterens' dienstenpakket. Het gevolg was dat er een fors ruimtegebrek ontstond op de Korvelseweg en Trouwlaan. Afb.2. toont het pand Trouwlaan 37-39.

Al dit soort beslissingen kwamen volledig onder de verantwoordelijkheid van Piet van Casteren. Na het overlijden van zijn vader in 1954 en in 1961 van zijn 65-jarige oom Jan van Casteren had hij daarmee de volledige verantwoordelijkheid gekregen.
Zo startte hij in 1960 een nieuw transportbedrijf in Waregem (België),
vlakbij de Frans/Belgisch grens, onder de naam CASTRA N.V.

De doorbraak in de huisvesting kwam met de aankoop van het terrein van de voormalige ‘Nederlandsche Vlasspinnerij' aan de Beukenstraat.
In 1970 kon Van Casteren dit terrein langs de Ringbaan-West met gebouwen, Beukenstraat 75, in gebruik nemen, afb. 3 en 4.
Hier kon men voorlopig verder groeien.
Totaal met alle nevenvestigingen had men in 1985 al 250 werknemers in dienst, waarvan ca. 100 personen in administratieve functies.
Het wagenpark bestond toen uit ca. 125 eenheden, hoofdzakelijk DAF-voertuigen, waarvan het grootste deel trekkers met opleggers, afb. 5 en 6.

Met de vele internationale activiteiten en daardoor internationale concurrentie werd een sterkere groei en grootschaliger aanpak noodzakelijk. In 1971 verkocht Piet van Casteren, mede door het gemis aan opvolgers, zijn familiebedrijf aan de Amerika Lijn, maar blijft aan als directeur van de onderneming.
In 1978 neemt Henri A. Jansen de algemene dagelijkse leiding over, maar Piet van Casteren, dan 55 jaar, is nog actief betrokken bij het bedrijfsgebeuren als president-commissaris.

Aan de Beukenstraat kon men efficiënt opereren. Werkend in 3-ploegendienst was het mogelijk om voor het transport naar de Benelux en het Rijnland een 24-uurs garantie te geven. Binnen de 1.000 km trachtte men een levertijd van 48 uur te halen.

Bij de viering van het 100-jarig bestaan (afb. 7), van het bedrijf in 1988, was Piet van Casteren - in het midden van afb. 8 - nog present, samen met burgemeester Brokx als de eregasten. In 1988, direct na dit 100-jarig bestaan wordt de naam gewijzigd in Scansped Holland. Piet van Casteren treedt daarbij terug als president-commissaris.

Bij de in gebruik name van een nieuw Logistiek Centrum, twee jaar later op Katsbogten, is de naam Piet van Casteren tenslotte vereeuwigd met een gevelsteen, afb. 9 .

Eind 1998 neemt Schenker AG Duitsland alle aandelen van Scansped AB Zweden over. Het oude Van Casteren bedrijf gaat nu verder onder de naam DB Schenker, afb. 10.

Met dank aan Jan de Witte in Alphen
  •   Frans Kense
  •   1    1    0 

Reacties

Jan de Witte schreef op 11-08-2017 20:25
in drie stappen: van familiebedrijf in Tilburg, via een Zweedse Moederbedrijf met de naam Scansped Holland, naar een wereldconcern onder de naam DB Schenker !


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.


Media