Gepubliceerd 27-05-2011 17:56 Een week op zomerkamp voor 25 gulden

  • Datering van de gebeurtenis: 1955 / 56

Ja, dat kon. Clemens Gerris, de moderator van het St. Odulphuslyceum (zelf schreef hij Odulfus, met een ' f '), stuurde daarvoor in november 1955 een brief aan alle ouders, dus ook mijn vader (J. Sparidans).

Ofschoon, er werd wel aangeraden om daarvoor eerst te sparen: één gulden per week, iedere maandag in te leggen met zegels van de Rijkspostspaarbank, onder leiding van de heer W. Deckers, leraar Boekhouden. Dus dat zat wel snor!

Letterlijk schreef Clemens:

'Leren sparen voor iets fijns is waardevol, maar bovendien is het geleidelijk bijeenbrengen van de nodige gelden practisch voor u, ouders, want het zou jammer zijn, als een van onze Odulfianen dit belangrijk stukje gemeenschapsleven van leraren en leerlingen zou moeten missen, omdat de vacantie-uitgaven voor Uw gezin wat te hoog komen te liggen'.

En verder :

'Als U Uw zoon wilt laten deelnemen aan deze algemene spaaractie, wilt u dan zo goed zijn onderaangehechte strook, door U ingevuld en ondertekend, Uw jongen te laten inleveren bij de concierge vóór donderdag 24 november'.

Ja, sparen was in, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, ook al ging het in dit geval (omgerekend) om een totaalbedrag van nauwelijks meer dan tien euro. Maar je kon daarvoor als Odulphiaan destijds wél een week op zomerkamp, inclusief eten, drinken, slapen én alle aktiviteiten!

Zie bijgaand de afbeeldingen van de circulaire, welke ik vanmiddag nog aantrof in een ouwe schoenendoos op zolder.

Op hoeveel moeten de ouders van de Odulphus-leerlingen tegenwoordig rekenen voor een weekje zomerkamp of een schoolreisje? En kunnen ze daar ook nog via de school vooraf voor sparen?

Daarom als afbeelding 3 ook nog een zomerkamp-fotocollage, wat ik van de site van Odulphus heb 'geschoept'.

Louis Sparidans, Grave

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Sint Odulphuslyceum

  •   Louis Sparidans
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.