Gepubliceerd 14-04-2006 21:10 Tilburg en de Tiendaagse Veldtocht

  • Datering van de gebeurtenis: 1831

Op 25 augustus 1830 breekt er in Brussel een opstand uit tegen de regering van koning Willem I. Doormiddel van een militaire interventie probeert de regering in Den Haag de orde in Brussel te herstellen, maar dit mislukt. Het Nederlandse leger trekt zich in chaos terug en Den Haag moet onderhandelingen beginnen met de nieuwe ´´regering´´ in België.

Na moeizame onderhandelingen in Londen wordt tevens op 18 januari 1831 het Verdrag van de XVIII Artikelen gesloten. Dit verdrag is sinds het tot stand komen daarvan niet naar de zin van de Nederlanders en zal punt van bespreking zijn in een volgend Congres van Londen. Inmiddels heeft het Nederlandse leger zich hersteld in Noord Brabant en is het hoofdkwartier gevestigd in Tilburg.

Midden juli 1831 loopt de spanning tussen Nederland en België weer op. De marsen en de manoeuvres worden eind juli door het opperbevel sterk opgevoerd. Soms wordt er tweemaal per week een grote oefening met alle wapenen op de heide bij Rijen en in de omgeving van Breda gehouden. Op 2 augustus 1831 overschrijdt het Nederlandse leger de Belgische grenzen en word de wapenstilstand verbroken. Aan het hoofd van het leger staat prins Willem (de latere koning Willem II), die terzijde wordt gestaan door prins Frederik. Het Nederlandse leger is verdeeld in drie divisies. De Belgische legermacht bestaat uit twee legers, te weten het Schelde – en het Maasleger. Het Nederlandse leger wendt zich eerst tegen het Maasleger, dat opgerukt is in de richting van Hasselt. Om half acht ’s-morgens wordt de grens bij Poppel als eerste overschreden. Bij het gehucht Nieuwkerk vind een eerste kleine schermutseling plaats. De compagnie Vrijwillige Jagers van de Utrechtse studenten doet het verhaal als volgt. ´´…Juichend trokken zij de grenzen over, en het vaderlandsche Wilhelmus klonk voor het eerst weder op de bodem des oproers. Reeds voor Poppel kwam hun geliefde bevelhebber, de Hertog van Saxe-Weimar hen tegemoet…Des middags kwamen de beide Prinsen door. De Prins van Oranje betuigde de Jagers, die de wacht hadden, hoe Hij, met Gods hulp, de zege hoopte te behalen. Het was de eerste maal, dat zij in hem hunnen Opperbevelhebber begroetten…´´ De Nederlandse troepen weten in nauwelijks tien dagen tijd de gehele Belgische legermacht te verslaan door overwinningen ondermeer bij Hasselt en Bautersem. Op 14 augustus 1831 wordt er een nieuwe wapenstilstand gesloten, waarbij de Londense conferentie zich onderwerpt aan herziening van de scheidingsvoorwaarden.

Dit verhaal heeft de volgende trefwoorden meegekregen: Tiendaagse veldtocht

  •   Dennis van Nieuwenhuijzen
  •   0    0    0 

Reacties

(nog geen reacties)


Reageer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen toevoegen.